Ratownictwo medyczne szkolenia

Szkolenia dla kadr medycznych

seminaria dla ratowników medycznych

Proponujemy udział w jednym z poniższych seminariów/warsztatów tematycznych:
Tytuł seminarium Liczba godzin Liczba punktów edukacyjnych
Postępowanie ratownicze przedszpitalne w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego 16 16 pkt
Stres i jego działanie – style i techniki radzenia sobie ze stresem; - wsparcie psychologiczne pacjenta 5 5 pkt
Wykonanie dojścia doszpikowego w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 5 5 pkt
Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dzieci w praktyce ratownika medycznego w ZRM 16 16 pkt
Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych, prowadzenia wentylacji zastępczej u dorosłych i dzieci 8 8 pkt
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia 8 8 pkt
Postępowanie w wypadkach masowych – TRIAGE w praktyce ratownika medycznego 8 8 pkt
Prawidłowe wykonanie i analiza zapisu EKG w zespołach ratownictwa medycznego 8 8 pkt
Farmakoterapia w praktyce ratownika medycznego 8 8 pkt
Postępowanie z pacjentem urazowym w ramach ZRM 8 8 pkt
* w seminariach mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy o z dn. 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191 poz 1410 z późn. zmianami);
* program seminariów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki szkoleń. Na Państwa życzenie opracujemy interesujące Was zagadnienia i przedstawimy w atrakcyjnej formie w trakcie szkoleń i warsztatów.

Program szkoleń i warsztatów zatwierdzony przez Pomorskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej!

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, ratownicy medyczni są zobowiązani do odbycia w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego kursu doskonalącego zakończonego egzaminem, za który przysługuje 120 pkt edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zorganizujemy kurs we wskazanym przez Państwa miejscu, zapewniając najwyższej klasy sprzęt szkoleniowy, niezbędne materiały dydaktyczne, a przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z bogatym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Pracują z nami doskonali lekarze, ratownicy medyczni, instruktorzy WOPR, GOPR, psycholodzy, strażacy.

Kursy doskonalące i seminaria dla dyspozytorów medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) dyspozytorzy medyczni są zobowiązani do odbycia w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego, w toku trzyletnich „okresów rozliczeniowych” minimum 60-cio godzinnego kursu doskonalącego i jednego min. 5-cio godzinnego seminarium, którego tematykę określa rozporządzenie.

Przygotujemy i poprowadzimy dla Państwa także i te formy edukacji. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, którą stanowią wieloletni dyspozytorzy, ratownicy medyczni pełniący funkcję trenerów w zintegrowanym Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Dysponujemy niezbędnym sprzętem w postaci konsoli dyspozytorskich, systemów łączności, dysponujemy modułami mapowymi, sprzętem do rejestracji fonii i wizji, umożliwiającym późniejszą analizę pracy.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz.757, ze zm.).

Kurs dedykowany głównie służbom mundurowym, służbom i organizacjom ratowniczym współpracującym z systemem PRM tj.: członkom WOPR, GOPR, OSP, PSP etc.

Powierzając nam organizację kursu macie Państwo gwarancję:

 • wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, gwarantującej najwyższą jakość dydaktyczną szkolenia,
 • pracy na zaawansowanym sprzęcie szkoleniowym (symulatory i fantomy m.in. Firm: Laerdal, Ambu),
 • pewność, że realizujący szkolenia spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne:

  Firma P.P.H.U. „Art-Med” organizuje i prowadzi Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego WZ-IV.6312.9.2014.EB z dnia 16 stycznia 2015 roku. Firma P.P.H.U. „Art-Med” jest wpisana do rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku pod numerem 2.22/00108/2013

 • Firma „Art-Med” powołuje Komisję Egzaminacyjną, której przewodniczą powołani przez Pomorskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej, współpracujący z nami lekarze.
 • osoba, która odbędzie kurs i złoży egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, otrzyma zaświadczenie (ważne trzy lata) o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Nagłe stany zagrożenia życia w gabinecie lekarskim

Szkolenie dedykowane lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzącym własne przychodnie, stomatologom, pielęgniarkom, asystentkom stomatologicznym, osobom prowadzącym gabinety masażu, fizjoterapii, gabinety medycyny estetycznej.

To miejsca gdzie, z wysokim prawdopodobieństwem może dojść do nagłego stanu zagrożenia życia. Stres towarzyszący choćby wizycie u stomatologa, perspektywa ekstrakcji zęba, niespodziewana reakcja na leki p/bólowe, ryzyko powikłań przy drobnych zabiegach chirurgicznych. To tylko niektóre z czynników, mogących wywołać np.: omdlenie, zapaść, epilepsję, wstrząs anafilaktyczny, a nawet nagłe zatrzymanie krążenia.

Dlatego opracowaliśmy 8 godzinny program warsztatów, szkolenia na którym poruszymy takie zagadnienia jak:

 • aspekty prawne udzielania pomocy, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy i obowiązkowego wyposażenia tacy przeciwwstrząsowej, łańcucha przeżycia – prawidłowego wezwania służb ratunkowych oraz przedstawimy optymalne sposoby pomocy pacjentom w przypadku: nieurazowych stanów zagrożenia życia jak: omdlenie, zapaść, atak epilepsji, duszność, hipo/hiperglikemia, ból w klatce piersiowej czy podejrzenie udaru;
 • duży nacisk położymy na właściwe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, z użyciem AED (automatycznego defibrylatora), skuteczną wentylację workiem AMBU i efektywne udrożnienie dróg oddechowych poprzez zastosowanie rurek LT, masek krtaniowych, tlenoterapię, zakładanie wkłuć dożylnych, omówimy podstaowe leki stosowane w RKO;
Zapraszamy do udziału w szkoleniach. Z przyjemnością zrealizujemy je w wybranym przez Państwa miejscu. Szkolenie zakończone jest wydaniem stosownych certyfikatów.
 • Słupsk, ul. Słowiańska 6/15
 • 792 618 995
 • kontakt@art-med.net
© Art-Med. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk