Ratownictwo medyczne szkolenia

Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia dla nauczycieli

W zależności od potrzeb proponujemy kilka wariantów szkolenia:

Wariant I

Certyfikowany Kurs Przygotowujący, realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Szkolenie jest dedykowane nauczycielom uczącym przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” którzy chcą uczyć pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.

Treści programowe:

Tematyka zajęć Liczba godzin
(w/ćw/og)
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 0,5 - 0,5
Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego 0,5 0,5 1,0
Wezwanie pomocy 0,5 1,0 1,5
Zadławienia 0,5 0,5 1,0
Poszkodowany nieprzytomny 0,5 1,0 1,5
Zatrucia 0,5 - 0,5
Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2,0 6,0 8,0
Urazy 1,0 0,5 1,5
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran 0,5 1,0 1,5
Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć 0,5 1,0 1,5
Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania 0,5 - 0,5
Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego 0,5 0,5 1,0
Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 1,5 1,5 3,0
Ewakuacja ze strefy zagrożenia 0,5 0,5 1,0
Wsparcie psychiczne poszkodowanego 0,5 - 0,5
Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 1,0 5,0 6,0
Egzamin teoretyczny i praktyczny 1,0 1,0 2,0
Razem 15,5 16,5 32,0
Szkolenie zakończone egzaminem. Szkolenie jest ważne przez okres pięciu lat.

Wariant II

ABC pierwszej pomocy, ogólne szkolenie obejmujące najczęstsze stany zagrożenia zdrowia i życia, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń mogących mieć miejsce w placówkach oświatowych, koloniach, obozach, podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

 • szkolenie realizowane w zależności od możliwości czasowych w wymiarze 8/16 godzin dydaktycznych;
 • zawiera część teoretyczną, praktyczną z użyciem najnowszej generacji fantomów-symulatorów, po zakończeniu kursant otrzymuje zaświadczenie, ważne trzy lata;
 • podczas szkolenia, kursanci poznają możliwe sposoby postępowania ratowniczego między innymi w przypadku:
  • zranienia, krwawienia, oparzenia
  • urazu narządu ruchu: złamania, skręcenia zwichnięcia, urazy kręgosłupa
  • zadławienie, zatrucia, cukrzycy, anafilaksji - uczulenia
  • drgawek, omdlenia, epilepsji - padaczki
  • porażenie prądem
  • ozw, udaru
  • NZK - resuscytacji, reanimacji - dzieci, dorośli
  • zasady bezpiecznego korzystania a AED
  • wstrząsu, ozw, udaru
 • omówimy także:
  • profilaktykę zdrowia i aspekty zdrowia w życiu człowieka
  • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • bezpieczeństwo ratownika - środki ochrony osobistej
  • powiadamianie o wypadku - wzywanie kwalifikowanej pomocy
  • badanie fizykalne - wstępna ocena stanu poszkodowanego
  • a także ABC farmakologii: leki p/bólowe, p/gorączkowe u dziecka!
  • sytuacje szczególne - symulacje zdarzeń - zajęcia praktyczne
Szkolenie jest dedykowane osobom chcącym poznać elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy. Szczególnie polecane pracownikom wyznaczonym w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i BHP, organizatorom wycieczek szkolnych, kolonii, obozów sportowych, nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom i instruktorom sportu.

Wariant III

Pierwsza pomoc bez tajemnic, seminarium realizowane w wymiarze 2-3 godzin dydaktycznych, głównie w formie prelekcji, pokazów, obejmuje wyodrębnione zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy, wg. zainteresowania i potrzeb zamawiającego. Stanowi doskonałe uzupełnienie i przypomnienie zagadnień omawianych na kursie pierwszej pomocy realizowanym w pełnym wymiarze godzin.

Szczególnie polecamy seminaria tematyczne:

 • dziecko z cukrzycą w szkole – prawdy i mity, możliwe niebezpieczeństwa
 • astma u dziecka – na co zwrócić szczególną uwagę
 • środki psychoaktywne „dopalacze” narkotyki – co tak naprawdę o nich wiemy
 • epilepsja u dziecka
Wszystkie seminaria prowadzone przez wieloletnich praktyków, ratowników, lekarzy pediatrów. Za udział w nich słuchacze otrzymują stosowne certyfikaty.

Seminaria polecamy szczególnie jako pomysł na organizację np.: szkoleniowej rady pedagogicznej.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki szkoleń. Na Państwa życzenie opracujemy interesujące Was zagadnienia i przedstawimy w atrakcyjnej formie w trakcie szkoleń i warsztatów.

Akademia Małego Ratownika

Doskonała propozycja dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz organizatorów eventów, imprez profilaktyczno-prewencyjnych.

Fantastyczna okazja do nauki poprzez zabawę. Zajęcia w formie przedstawienia z aktywnym udziałem publiczności, w przystępny i zabawny sposób przekazują najmłodszym właściwe sposoby zachowania w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia. Zajęcia w tym kształcie, w naturalny sposób kształtują nawyki najmłodszych, wzmacniają w nich empatię i odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Zajęcia na życzenie uzupełnione o warsztaty z pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Na życzenie klienta przygotujemy program z uwzględnieniem interesującej Państwa tematyki. W naszej ofercie programy:

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bezpieczne wakacje
 • „Akademia Małego Ratownika - Artmedzika”

Szkolenia z pierwszej pomocy dla każdego

Warto być przygotowanym na okoliczności i zdarzenia, które na co dzień wypieramy ze świadomości, uznając, że nam i naszym bliskim po prostu się nie przytrafią…

Nawet największa apteczka pełna bandaży, plastrów, opatrunków nie zapewni bezpieczeństwa. Niezbędna jest wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne np. w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Dlatego weź udział w naszym szkoleniu dla siebie i dla Twoich bliskich, znajomych…

Po ukończeniu kursu poradzisz sobie gdy:

 • ktoś w Twoim otoczeniu, być może bliski dozna poważnego urazu, złamania, skręcenia, zranienia,
 • będziesz świadkiem wypadku,
 • nagłego zatrzymania krążenia,
 • zawału serca, udaru mózgu,
 • pomożesz w hipoglikemii, ataku epilepsji,
 • nie spanikujesz gdy w Twoje obecności dojdzie do zadławienia np. dziecka,
 • zachowasz spokój gdy twoje dziecko wysoko zagorączkuje, wystąpią drgawki!
Zaproś znajomych, rodzinę, szkolimy we wskazanym miejscu, profesjonalnie, w miłej atmosferze. Wystarczy że zbierzesz kilkuosobową grupę. Twoja wiedza i umiejętności mogą uratować komuś życie!

Zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków dedykowane specjalnie dla Ośrodków Szkolenia Kierowców!

Szkolenie polecane tym, którzy chcą w sposób rzetelny przygotować swoich kursantów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizowane w wymiarze 4 godzin, podczas których instruktorzy omówią:
 • właściwą ocenę sytuacji, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wezwanie służb ratunkowych,
 • mechanizmy wypadku, mechanizmy powstawania urazów,
 • sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień zewnętrznych, krwawień, złamań, oparzeń, nagłego zatrzymania krążenia,
 • sposoby wydobycia poszkodowanego z pojazdu, zasady bezpiecznego przewożenia dzieci,
 • całość wzbogacona profesjonalną prezentacją multimedialną, pobudzającą wyobraźnie przyszłych kierowców, zawierającą realne sytuacje zdarzeń drogowych, symulacje zdarzeń, na długo zapadająca w pamięci kursantów,
 • ćwiczenia RKO odbywają się na wysokiej klasy fantomie marki Laerdal;

Zajęcia z pierwszej pomocy w ramach okresowego szkolenia BHP

Szkolenie dla pracowników uczestniczących w okresowych szkoleniach BHP. Treści dobrane do specyfiki zakładu pracy, w oparciu o możliwe zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy. Materiały poglądowe dla uczestników. Szkolenie obejmuje część wykładową i zajęcia praktyczne.

Zapraszamy do współpracy zakłady pracy, inspektorów BHP.

 • Słupsk, ul. Słowiańska 6/15
 • 792 618 995
 • kontakt@art-med.net
© Art-Med. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk